Thema's voor groep 5 en hoger

Aardrijkskunde: Bepaalt het land waar je woont, wie je bent?

Assertiviteit: Wie bepaalt jouw grenzen?

Concentratie: Moet je je concentreren om iets goed te kunnen doen?

Delen: Wat kun je niet met anderen delen?

Duurzaamheid: Wie zorgt er voor de aarde?

Eenzaamheid: Hoe zorg je ervoor dat je niet eenzaam bent?

Eerlijkheid: Kun je altijd eerlijk zijn?

Eigendunk: Ben je gelukkiger als je de beste bent?

Geheimen: Wat is beter, een geheim bewaren of de waarheid vertellen?

Geld: Hoe zou een wereld zonder geld eruit zien?

Gemis: Kun je iets missen, zonder te weten wat of wie je mist?

Geschiedenis: Wat is de betekenis van geschiedenis?

Gevaar: Wat heeft gevaar met angst te maken?

Heldendom: Wat heb je nodig om een held te worden?

Herinneringen: Hoe echt zijn je herinneringen?

Humor: Wanneer heeft iemand gevoel voor humor?

Intelligentie: Is slim zijn hetzelfde als wijs zijn?

Jaloezie: Is iedereen wel eens jaloers?

Leeftijd: Blijf je jezelf als je ouder wordt?

Leren: Leert iedereen op dezelfde manier?

Leren: Kun je alles leren?

Lezen: Welke betekenis hebben letters als je niet kunt lezen?

Macht en gezag: Hebben we bazen nodig?

Moed: Is het goed om moedig te zijn?

Natuur: Heeft de natuur ons nodig?

Pesten: Kun je iemand pesten zonder het te weten?

Regels: Waarom moet je je aan de regels houden?

Rekenen: Wat heeft rekenen met de werkelijkheid te maken?

Robots: Kunnen we mensen vervangen door robots?

Rouw: Kun je houden van iemand die er niet meer is?

Ruzie: Kun je ruzie maken zonder pijn te doen?

Samenwerken: Waarom is samenwerken soms moeilijk?

School: Waarom moeten kinderen naar school?

Schoonheid: Is schoonheid een kwestie van smaak?

Taal: Kunnen woorden de werkelijkheid weergeven?

Talent: Wat is talent?

Veiligheid: Hoe kun je weten of iets gevaarlijk is?

Verandering: Wat blijft hetzelfde?

Vijanden: Kun je een vijand hebben die je niet kent?

Vriendschap: Wanneer is iemand je vriend?

Vrijheid: Hoeveel vrijheid heb je nodig?

Welvaart: Is armoede oneerlijk?

Willen en kunnen: Wanneer is iets onmogelijk?

Wonderen: Wat is een wonder?

Zelfkennis: Hoe kun je weten wie je bent?