Thema's voor groep 7 en hoger

Bedenk zelf een filosofische vraag

Communicatie: Wat is er nodig om elkaar te begrijpen?

Computer: Welke betekenis heeft de computer in ons leven?

Cultuur (in antropologische zin): Welke cultuur hoort het meest bij jou?

De stad: Kun je houden van een stad?

Deel en geheel: Is alles deel van een groter geheel?

Feiten: Hoe kun je zeker weten dat iets een feit is?

Filosoferen met Spinoza – Durf te denken

Gelijkheid en gelijkwaardigheid: Zijn alle mensen gelijk?

Geluk: Moet je geluk hebben om gelukkig te zijn?

Gevoel: Wat is belangrijker, gevoel of verstand?

Handicaps: Wanneer is iemand gehandicapt?

Humor: Wanneer heeft iemand gevoel voor humor?

Kiezen: Ben je verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt?

Kunst: Moet je kunst begrijpen, om het mooi te vinden?

Liefde: Wat is het verschil tussen liefde en verliefd zijn?

Meningen: Kan iets wat je geleerd hebt jouw mening zijn?

Mens en dier: Wat is het belangrijkste verschil tussen mensen en dieren?

Oneindigheid: Wat betekent oneindig?

Oordelen: Is het mogelijk niet te oordelen over een ander?

Politiek: Denk je dat het moeilijk is om politicus te zijn?

Rechtvaardigheid: Mag iemand stelen om te kunnen eten?

Respect: Moet je altijd iedereen respecteren?

Filosoferen over sociale media: Kun je online jezelf zijn?

Filosoferen met Socrates – over wat je kunt weten

Risico: Wat is het verschil tussen een gevaar en een risico?

Tijd: Komt er ooit een einde aan de tijd?

Toekomst: Ben je baas over je eigen toekomst?

Verlangen: Wanneer heb je genoeg?

Geloof: Waar geloof je in?

Filosoferen over werk en loon: Waarom werken mensen?

Werkelijkheid: Is de werkelijkheid voor iedereen hetzelfde?