Theatervoorstelling ‘Plons’ – Filosoferen over veranderen

Opzet

Kunst en cultuur vormen een rijke en beeldende aanleiding tot filosofische gesprekken, zowel over vorm als inhoud. Filosofeer bijvoorbeeld eens naar aanleiding van een jeugdtheatervoorstelling, zoals in deze opzet.

Theatervoorstelling

Bekijk met de groep de voorstelling ‘Plons’ van Theater Smoespot. Dat kan live door een voorstelling te boeken die op school gespeeld wordt. Neem daarvoor contact op met Theaterbureau Frijns. Of bekijk de digitale registratie van de voorstelling op het digibord. Een link naar de registratie kun je tegen vergoeding van € 30,00 per groep ontvangen per e-mail. Aanvragen kan via de onderstaande knop.

Kringgesprek

Een theatervoorstelling vergt veel aandacht en concentratie, terwijl je toch vaak rustig op je stoel moet blijven zitten. Voer daarom het filosofisch gesprek liever niet aansluitend aan de voorstelling, maar een dag(deel) later.

Ga in de kring en benoem enkele gespreksregels. Leid het filosoferen in en vertel dat jullie aansluitend bij de voorstelling zullen filosoferen over veranderen.

Filosofische vragen

Start met één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

  • Hoe is Kikker Kiki (uit de voorstelling) veranderd? Hoe is ze van een visje een kikker geworden?
  • Ben jij ook weleens veranderd? Ben je nog dezelfde als toen je een baby was?

Stel vervolgens één of meer onderzoekende, filosofische vragen, bijvoorbeeld:

  • Wat betekent ‘veranderen’?
  • Zijn er andere dieren die kunnen veranderen? Welke kun je bedenken?
  • Bestaan er ook dingen die kunnen veranderen? Welke bijvoorbeeld?
  • Bestaat er iets wat nooit verandert?
  • Is verandering fijn? Waarom vind je dat?
  • Hoe zou het zijn als er nooit iets veranderd?
Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

image_pdf