Groep 3 en 4: ‘Ik hoor je wel, maar ik zie je niet’

Introductie

Zing ter introductie (samen met de kinderen) het lied ‘Slimme Piet, wiedewiedewiet’.

 

Slimme Piet, wiedewiedewiet

Slimme Piet, wiedewiedewiet,
‘k Hoor je wel, maar ik zie je niet.
Wil je Sint de groeten doen?
Gooi wat in mijn lege schoen.
Slimme Piet, wiedewiedewiet,
‘k Hoor je wel, maar ik zie je niet.

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Denk samen na aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Wat kun je niet zien, maar bestaat wel?
  • Als je iets niet kunt zien, is het dan onzichtbaar? Waarom (niet)?
  • Als je Piet niet ziet, kan hij er dan wel zijn? Waarom niet? Of op welke manier?
  • Is Piet onzichtbaar? Waarom (niet)?
  • Kun jij iets zien, als je je ogen dichtdoet?
  • Als je je ogen dichtdoet en aan Sint en Piet denkt, wat zie je dan? Hoe kan dat?
Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.