‘Het ijzelt’ – Filosoferen over verandering

Introductie

Draag ter introductie het onderstaande gedicht voor, of vraag één van leerlingen het voor te lezen.

 

Gedicht

Het ijzelt, en de struiken zijn van glas.
Wij lopen samen door het witte gras.
Er zijn van die momenten dat ik wilde
dat alles nu maar bleef zoals het was.

Startvraag

Laat de leerlingen om in tafelgroepjes (drie tot vijf leerlingen) brainstormen over de startvraag:

  • Kun je iets bedenken dat altijd hetzelfde blijft?

Verzamel de gevonden antwoorden op het bord. Stel reacties op de verschillende ideeën nog even uit totdat de groep in de kring zit.

Filosoferen

Filosofeer samen aan de hand van (enkele van) de onderstaande vragen.

  • Zijn er antwoorden gevonden op de startvraag waar je het niet mee eens bent, of anders over denkt?
    Kun je uitleggen, beargumenteren, waarom dit iets is wat wel kan veranderen?
  • Bestaat er iets wat altijd hetzelfde blijft, of is er altijd en overal verandering?
  • Hoe kan het dat alles steeds verandert?
  • Is verandering onderdeel van de natuur? Op welke manier? Of: waarom niet?
  • Is er iets waarvan jij zou willen dat het nooit veranderde?
Afsluiting en verwerkingsopdracht

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.
Ter verwerking kunnen de leerlingen een ‘imitatio-gedicht’ schrijven, geïnspireerd door het gedicht van J.P. Rawie. Gebruik daarvoor het werkblad onder deze link.

Bron

Gedicht: J.P. Rawie
uit: Verzamelde verzen
Uitgeverij: Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam 2006.

 

image_pdf