Filosoferen over behulpzaamheid

Introductie

Vertel ter introductie de fabel van ‘Het rode kippetje’. Of lees deze fabel voor uit bijvoorbeeld de bundel ‘Het rode kippetje’ (M. Velthuijs, Leopold 2013) of ‘Roodkapje’ (L. Cousins, Leopold 2009). Een digitale versie van de fabel is te vinden op Youtube.

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Voer het gesprek aan de hand van (enkele van) de volgende vragen:

  • Waarmee help jij iemand? Is het leuk om iemand te helpen?
  • Wanneer wil je niet helpen?
  • Waarom helpen mensen elkaar?
  • Waarmee kunnen grote mensen kinderen helpen?
  • Waarmee kunnen kinderen grote mensen helpen?
  • Kun je ook verkeerd helpen?
  • Hoe zou het zijn als niemand elkaar wilde helpen?
Verwerking

Moedig de leerlingen aan elkaar de komende tijd te helpen waar nodig en kom daar op een later moment nog eens op terug. Lukt het om elkaar te helpen? Is het makkelijk, of soms ook moeilijk?

 


Deze les sluit aan bij De Vreedzame School BLOK 5 – groep 4