Filosoferen over synergie

Introductie

Vraag de leerlingen (eventueel als huiswerkopdracht) de betekenis van het woord ‘synergie’ te achterhalen. Laat de leerlingen de gevonden betekenis opschrijven en verzamel de notities op een prikbord. Je kunt hiervoor gebruik maken van het kopieerblad onder deze link.

Startvragen

Laat de leerlingen eerst de startvragen individueel, op papier beantwoorden.

 • Welke dingen kun je beter samen doen?
 • Welke dingen kun je beter alleen doen?

Inventariseer de antwoorden (zonder doorvragen of reageren op elkaar) en ga daarna in de kring om verder te praten aan de hand van de filosofische vragen.

Gespreksregels

Benoem voorafgaand aan het filosoferen de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Filosofeer aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

 • Wat is samenwerken?
 • Betekent samenwerken dat je twee keer zoveel (aan)kunt (1+1=2), of is het meer dan dat (1+1=3; synergie)?
  Kun je een voorbeeld bedenken van synergie?
 • Hoe kan samenwerken tot nieuwe mogelijkheden leiden?
 • Wat moet je zelf kunnen, om te kunnen samenwerken?
 • Kun je met iedereen samenwerken? Waarom (niet)?
 • Wat is moeilijker, samenwerken of alleen werken? Hoe komt dat?
 • Wat is leuker, samenwerken of alleen werken? Waarom vind je dat?
Verwerkingsopdracht

Vraag de leerlingen hun inzichten of gevonden voorbeelden uit dit gesprek op te schrijven en vul hiermee de verzameling op het prikbord aan.

 


Deze les sluit aan bij De Vreedzame School BLOK 5 – groep 5