Filosoferen over nee-zeggen

Toelichting voor de gespreksleider

In het leergebied seksuele en relationele vorming is nee-zeggen een belangrijk thema. We willen kinderen daarbij leren dat zij baas zijn over hun eigen lijf. In dit gesprek gaat het over nee-zeggen in een bredere context: assertiviteit tonen, je grenzen aangeven en de grenzen van anderen respecteren. Er is daarmee ruimte voor heel verschillende voorbeelden en ervaringen. Dit bredere gesprek over nee-zeggen is een goede opmaat voor wie met de groep meer specifiek wil praten over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en hoe je daarmee om kunt gaan. 

Introductie

Bekijk ter introductie de video van ‘Het nee-lied’ uit De Boterhamshow op SchoolTV (link).

Gespreksregels

Maak samen een gesprekskring. Benoem een enkele eenvoudige gespreksregels.

Filosoferen

Start met een paar ervarings- en belevingsvragen:

  • Ben jij beter in ja-zeggen of in nee-zeggen? Vertel er eens over.
  • Zeg je weleens ‘ja’ als je eigenlijk ‘nee’ bedoelt, of andersom?
  • Vind je het weleens moeilijk om ‘nee’ te zeggen tegen iemand? Kun je een voorbeeld bedenken?

Verdiep het gesprek aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Waarom is het soms lastig om ‘nee’ te zeggen? 
  • Vind jij het leuk als iemand ‘nee’ tegen je zegt en niet met je mee wil spelen? Wat doe je dan?
  • Wil je weleens iemand dwingen om met je mee te doen? Wat betekent dwingen?
  • Wat kun je doen als iemand iets wil of doet wat je niet leuk vindt? Zijn er manieren om te stoppen zonder ‘nee’ te zeggen?
  • Hoe zou het zijn als het woord ‘nee’ niet bestond? 
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting. 

image_pdf