Module 2: Filosoferen in de klas

2.1 De leerkracht als gespreksleider

2.2 Filosoferen in de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind

2.3 Kinderen in dialoog

2.4 Werken met de materialen in de database