Vragen over het filosoferen in de klas

Als bij de introductie blijkt dat de kinderen nog weinig van het onderwerp weten of het niet kennen, heeft een filosofisch gesprek dan wel zin?

De kinderen in mijn groep zijn snel afgeleid. Dat verstoort het filosoferen. Wat kan ik daaraan doen?

Een van mijn leerlingen vertelde in de kring over situaties thuis die ik verontrustend vind. Hoe kan ik daarop reageren?

Het gesprek verloopt vaak niet zoals ik van tevoren verwacht. Waardoor komt dat?

Het kost me moeite om alle kinderen te betrekken bij het filosoferen. Hoe enthousiasmeer ik de groep?

Hoe breng ik structuur aan in het gesprek?

Hoe ga ik om met discussies rondom geloofsovertuigingen?

Hoe ga ik om met drukke, slecht geconcentreerde kinderen (ADD, ADHD) tijdens het filosoferen? Kunnen zij wel meedoen?

Hoe ga ik om met kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) bij het filosoferen? Kunnen zij wel meedoen?

Hoe ga ik om met lacherige kinderen tijdens het filosoferen?

Hoe kan ik een kind aanmoedigen of complimenteren zonder oordeel of mening te geven?

Hoe verbind ik het filosoferen met het dagelijks leven?

Hoe weet ik of de onderwerpen en vragen op het niveau van de groep liggen?

Hoe zorg ik als gespreksleider voor een open, onderzoekende houding in elk gesprek?

Ik heb een heel grote bovenbouwgroep. Het lukt daarom nauwelijks om een kring te vormen in het lokaal, niet iedereen komt aan bod en soms is het moeilijk elkaar te verstaan. Is er een alternatieve opstelling mogelijk?

Ik vind 'filosoferen' nogal een moeilijke term. Is er een andere noemer waaronder ik deze activiteit bij kinderen, collega's en ouders kan introduceren?

Ik vind het moeilijk om tijdens het gesprek door te vragen op de antwoorden van de deelnemers. Hoe pak ik het 'filosofisch moment'?

Kunnen alle kinderen filosoferen? Is het niet vooral iets voor (hoog)begaafden?

Kunnen kleuters wel filosoferen, of zijn ze nog te jong?

Met mijn groep kun je onmogelijk in de kring zitten. Is dat echt noodzakelijk voor het filosoferen?

Ik vind het moeilijk om een overgang te maken naar een volgende vraag. Hoe doe ik dat?

Moet ik een filosofisch gesprek 'uit het hoofd' leiden, of kan ik de gespreksvoorbereiding erbij houden?

Moet ik in een filosofisch gesprek vrijheid geven of juist structuur bieden?

Sommige kinderen zeggen weinig of niets in de kring. Moet ik ze aansporen om iets te vertellen?

Volgens mijn collega kun je over elke denkbare vraag wel filosoferen. Is dat zo?

Wat doe je als een kind informatie inbrengt in een gesprek die niet juist is? Corrigeer je dan?

Wat doe je met de 'gelijkwaardige houding van de gespreksleider' wanneer een kind zich niet aan de afspraken houdt?

Wat is het verschil tussen een kringgesprek over sociale vaardigheden en een filosofisch gesprek?

Welke soort onderwerpen past bij de bovenbouw?

Welke soort onderwerpen past bij de middenbouw?

Welke soort onderwerpen past bij kleuters?