Online cursus Filosoferen op school

Deze online cursus biedt een praktische basis vanuit de houding van de gespreksleider, de werkwijze in de dialoog en de filosofische vraagstelling. De cursus geeft je inzicht in het filosoferen met verschillende doelgroepen in het onderwijs en houvast bij het oefenen van de gespreksleiding. In combinatie met het oefen- en reflectiemateriaal, de FAQ’s en de database met gespreksvoorbereidingen heb je hiermee voldoende in handen om aan de slag te gaan.

Een toegangscode voor de online cursus verkrijg je via de webwinkel. Een volledig overzicht van de inhoud van de cursus vind je hier: Inhoud online-cursus FILOSOFEREN OP SCHOOL

De basis

Deze eerste module geeft een introductie op het filosoferen op school: waarom zou je het doen en wat levert het op? En waarom zou je niet alleen filosoferen met kinderen, maar ook met collega’s en zelfs met ouders? In deze module leer je bovendien de basis van het filosoferen: de gespreksleiding, de dialoog en de de filosofische vraagstelling. Vanuit die basis kun je verder met het filosoferen in de klas (module 2), het filosofisch teamgesprek (module 3) en  het onderzoekend oudergesprek (module 4).

Wat is beter: een geheim bewaren of de waarheid vertellen?

Filosoferen in de klas

In deze module leer je hoe je een filosofisch groepsgesprek leidt in de klas. Welke rol neem je in als leerkracht? Hoe kies je je onderwerpen, passend bij de ontwikkelingsfase van de kinderen? Hoe herken je het ‘filosofisch moment’ en vraag je daarop door? Maar ook: wat doe je bij onrust in de groep, hoe zorg je voor een optimaal pedagogisch klimaat voor de dialoog en hoe houd je rekening met de verschillen tussen kinderen?

Wat kun je niet tellen?

Filosofische teamgesprekken

In deze module leer je hoe je een filosofisch team- of organisatiegesprek leidt. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met het filosoferen in de klas? Waar let je op als gespreksleider? Hoe bereid je het gesprek voor, wat is er nodig voor vertrouwen en openheid, hoe bereik je verdieping in het gesprek en wat doe je met de inzichten en opbrengsten? Ook intervisie en visieontwikkeling op basis van het socratisch gesprek maken deel uit van deze module, evenals het werken met onderwijswaarden.

Kun je jezelf veranderen?

Onderzoekend oudergesprek

In deze module leer je hoe je de socratische gespreksleiding, de dialoog en de filosofische vraagstelling inzet om tot een gelijkwaardig contact te komen met ouders. De module gaat in op het verschil tussen groepsgesprekken en één-op-één-gesprekken en op de verschillende posities en gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en ouders. Het onderzoekend oudergesprek helpt school en ouders om elkaar beter te begrijpen en samen tot inzichten en oplossingen te komen. Onmisbaar in het passend onderwijs.

Kun je bang zijn voor iets wat niet eng is?

Verantwoording literatuur en bronnen

Literatuurverwijzingen uit de cursus, het les- en gespreksmateriaal en diverse bronnen voor wie meer wil lezen.

Wat heeft een kind nodig?

Vragen en antwoorden

Ben je eenmaal aan de slag, dan kom je ongetwijfeld situaties tegen waarmee je niet uit de voeten kunt en waarover je vragen hebt. Antwoorden en suggesties vind je in deze lijst van veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Stel hem dan via post@filosoferenopschool.nl.

Kun je vrij zijn en verantwoordelijk tegelijk?