Iedereen denkt mee

FILOSOFEREN OP SCHOOL gaat verder dan het filosoferen met kinderen. Kinderen, ouders, leerkrachten en schoolleiders worden allemaal betrokken bij de onderzoekende dialoog.

 

Kinderen filosoferen met hun leerkracht in de klas. Zij verbeteren hun leervaardigheden, interactie, sociale vaardigheden en zelfvertrouwen.

 

Het team van leerkrachten en schoolleiding bespreekt en verdiept zich in actuele onderwijsthema’s. In filosofische teamgesprekken reflecteren zij op zowel de dagelijkse praktijk als op de schoolvisie en leren zo elkaar als professionals in het onderwijs beter kennen.

 

Ouders en leerkrachten bespreken en onderzoeken samen de kansen, mogelijkheden en behoeften van hun kind(eren). De gesprekstechnieken voor dit onderzoekend oudergesprek zijn gebaseerd op de werkwijze en houding uit het filosofisch groepsgesprek.

 

Het filosofisch groepsgesprek is tenslotte een effectief middel om op ouderavonden of in de ouderkamer samen na te denken over maatschappelijke, opvoedkundige of onderwijsthema’s.

 

Het aanbod van FILOSOFEREN OP SCHOOL is geschikt voor het (speciaal) basisonderwijs, het praktijkonderwijs, de onderbouw van het middelbaar onderwijs en in de cultuureducatie.

"De filosofische basishouding helpt ons ook om met collega's tot waardevolle gesprekken te komen. Met het team voeren we steeds vaker gesprekken vanuit de socratische gesprekswijze en aan de hand van filosofische vragen." Léonie van de Voordt, leerkracht en intern cultuurcoördinator