Zelf denken, samen wijzer

FILOSOFEREN OP SCHOOL is een talige, sociale activiteit die het zelfstandig denken activeert. Hierdoor neemt het kritisch luisteren en begrijpen toe, waardoor leervaardigheden verbeteren. Onderzoek wijst uit dat regelmatig filosoferen zelfs het IQ verhoogt. Minstens zo belangrijk is dat door de dialoog de verstandhouding en sfeer in de groep verbeteren. FILOSOFEREN OP SCHOOL is kinderen daadwerkelijk voorbereiden op het leven: waarden onderzoeken, keuzes maken, verschillen erkennen en oordelen uitstellen.

FILOSOFEREN OP SCHOOL is ook:
  • leerkrachten die hun kinderen echt leren kennen en samen met hen de wereld onderzoeken;
  • een team dat met elkaar in gesprek gaat over onderwijsvragen en -waarden;
  • meesters en juffen die durven erkennen dat zij niet alles (kunnen en hoeven) weten;
  • ouders die op basis van gelijkwaardigheid betrokken zijn bij het denken over de toekomst en ontwikkeling van hun kinderen;
  • vertrouwen in de wijsheid van kinderen en volwassenen, in inzicht en oplossingen en in vragen die belangrijker zijn dan antwoorden.
"Het gaat erom dat je leert om echt te luisteren en te praten met de kinderen en het denken op een hoger abstractieniveau brengt, ook bij jezelf. Dat je geen genoegen neemt met een antwoord maar verder vraagt en verder denkt. Het gaat om een meer onderzoekende houding en dat je de tijd neemt om te praten en te denken, want in de waan van de dag is daar geen ruimte voor." Thea Gaasbeek, leerkracht en intern cultuurcoƶrdinator