Wat biedt FILOSOFEREN OP SCHOOL?

FILOSOFEREN OP SCHOOL biedt alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan en te blijven.

In de online database vind je een schat aan materialen voor filosofische gesprekken en onderzoekende lessen in alle groepen van de basisschool. Laagdrempelig en eenvoudig voor te bereiden.

De maandelijkse themakalender vormt een levende leerlijn die dicht aansluit bij de leefwereld van basisschoolleerlingen en bij de onderwijsjaarkalender. Zo is er bijvoorbeeld verbinding met het proces van groepsvorming in september, met de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen, met thema’s in burgerschapsvorming en wereldoriëntatie. De kalender vind je eveneens in de database.

Voor individuele leerkrachten en vakkrachten is er een individueel traject van deskundigheidsbevordering op het gebied van filosoferen met basisschoolleerlingen leer je de fijne kneepjes van de gespreksleiding. Het traject bestaat uit online cursusmomenten op afspraak, zelfstudie met enkele opdrachten, desgewenst aangevuld met gastlessen en/of video-coaching.

Onder bestellen vind je het actuele aanbod van inspiratieworkshops, trainingen en materialen.

Liever persoonlijke begeleiding van het team, met als doel het filosoferen in het curriculum? Dat kan ook.

"Wat enorm helpt zijn de databases met startvragen en verdiepingsvragen. Je hebt als het ware al een leidraad. Allemaal tijdwinst." Wouter van den Bergh, leerkracht bovenbouw