Begeleiding bij het filosoferen op school

Begeleiding op school is een effectieve manier om het filosoferen op te starten en op de kaart te zetten. Hierna biedt de inhoud van de website ondersteuning bij het continueren en verankeren van filosoferen op school. Welke begeleiding op school nodig en gewenst is en wat de meest efficiënte inzet is, stemmen we van tevoren af tijdens een persoonlijk gesprek. Op het gesprek volgt een aanbod op maat.

 

FILOSOFEREN OP SCHOOL biedt verschillende trainingen voor het team, inzetbaar tijdens studiedagen, om het filosoferen te leren en te oefenen.

 

Tijdens één of meerdere gastlessen in de klas ervaren de kinderen en de leerkracht wat de bedoeling is van het filosoferen. De leerkracht kan zich vervolgens concentreren op zijn rol en houding in een groep die al enigszins is geoefend.

 

Coaching in de klas geeft de leerkracht een steuntje in de rug bij het leren succesvol te filosoferen. Coaching helpt bijvoorbeeld om de onderlinge interactie te verbeteren, meer verdieping in de gesprekken te brengen en hoe en wanneer een gesprek mooi af te ronden. Coaching is zowel geschikt voor leerkrachten die starten met filosoferen als voor leerkrachten die al enige tijd bezig zijn.

 

Een inspiratieworkshop, bijvoorbeeld rondom de Kinderboekenweek, de Nationale Voorleesdagen of burgerschap en democratie geeft het team inspiratie om te starten met het filosoferen op school, of is juist een fijne opfrisser voor scholen die al langer bezig zijn met filosoferen.

 

Meer informatie over een teamtraining, gespreksleiding in de school of coaching? Een kennismaking afspreken of een offerte opvragen? Neem vooral contact op.

"Om het filosoferen schoolbreed neer te zetten hebben we tijd nodig, vaste afspraken met elkaar en coaching. Vooral coaching vind ik heel fijn, want het filosoferen vraagt een bepaalde manier van vragen stellen, een bepaalde houding. En dat vergt een omslag." Ben Degenaar, adjunct-directeur en leerkracht middenbouw