Zelfstandig denken in dialoog: hoe doe je dat?

Aan de hand van filosofische vragen ga je met elkaar in gesprek, op zoek naar inzicht en wijsheid. Vragen die uitnodigen tot onderzoek, omdat er geen eenduidig antwoord op is, of omdat meer antwoorden mogelijk zijn. Voorbeelden:

  • Is alles deel van een groter geheel?
  • Wat is beter: een geheim bewaren of de waarheid vertellen?
  • Wanneer heeft iemand gevoel voor humor?
  • Wat is ontelbaar?

Door ervaringen, ideeën en kennis te delen en elkaar kritisch te bevragen ontstaat het ‘zelfstandig denken in dialoog’. De deelnemers ontmoeten elkaar in het niet-weten maar wel willen begrijpen, en dat levert nieuwe inzichten en eigen betekenissen op.

Werkwijze en houding

Het voeren van een filosofisch gesprek vraagt om een bepaalde werkwijze en vraagstelling. De houding van de gespreksleider is minstens zo belangrijk: niet-weten en niet-oordelen, nieuwsgierig en verwonderd. Die houding en werkwijze verwerf je door een goede training en vooral door te oefenen, te reflecteren en te verbeteren. Wanneer je regelmatig een filosofisch gesprek leidt, herken je steeds makkelijker het ‘filosofisch moment’. Je ziet in hoe je een onderwerp en gesprek kunt verdiepen en je ervaart hoe prettig het is om te onderzoeken en na te denken in plaats van direct je mening klaar te hebben. Als gespreksleider verrijk je je pedagogische en didactische vaardigheden, je werk als leerkracht heeft daarvan profijt in alle aspecten.

 

FILOSOFEREN OP SCHOOL biedt alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan en te blijven.

"Doordat filosoferen een vast onderdeel is geworden van ons onderwijs leren de kinderen kritisch te denken, vragen te stellen, naar elkaar te luisteren en elkaars mening te respecteren. Als leerkrachten leren we onze houding bij te stellen. We zijn nu eens niet degenen die alle antwoorden kennen en hoeven te weten." Léonie van de Voordt, leerkracht en intern cultuurcoördinator