Situatie

De ouders houden zich niet aan de afspraken of regels van de klas, bijvoorbeeld ten aanzien van trakteren of op tijd zijn.

Posities

Positie van de ouders:

 • persoonlijke idee├źn over redelijkheid en/of haalbaarheid van de afspraken;
 • verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van het kind.

Positie van de leerkracht/school:

 • kennis van de aanleiding tot of totstandkoming van de bestaande afspraken;
 • ervaring met de bestaande afspraken;
 • verantwoordelijk voor structuur en orde in de klas.

Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Vragen om de ouders beter te begrijpen:

 • In hoeverre zijn de afspraken bekend bij de ouders?
 • Wat is de reden voor het negeren van de afspraken door de ouders?
 • Waarom zijn de ouders het mogelijk niet eens met de bestaande regels en afspraken?
 • Welke alternatieve afspraken zouden volgens de ouders redelijker zijn de huidige?

Inzicht en perspectief

Vragen om samen tot meer inzicht en een breder perspectief te komen:

 • Wat is de aanleiding of reden geweest tot de huidige afspraken?
 • In hoeverre zijn bepaalde afspraken toe aan actualisering?
 • Waarom is het van belang dat ouders de afspraken en regels van de klas respecteren?
 • Wat ervaart het kind als ouders de afspraken in twijfel trekken?
 • Hoe kunnen ouders afspraken en regels accepteren en respecteren, ook als zij twijfelen aan de redelijkheid ervan?