Buurman brombeer

Beschrijving van het boek ‘Buurman Brombeer’ door C. Flood

Beer woont alleen, ver van de bewoonde wereld en dat bevalt hem uitstekend. Hij is dan ook absoluut niet blij als hij buren krijgt.

Introductie

Lees bij wijze van gezamenlijk ervaringsmoment het prentenboek voor in de kring. Heb je het boek niet in huis, bekijk dan een digitaleĀ  versie op Youtube.

Filosofische vragen

 • Ben je liever alleen, zoals de beer, of samen, zoals de konijnen? Waarom?
 • Wat doe je het liefst alleen? Waarom?
 • Wat kun je beter samen doen? Waarom?
 • Kun je met iedereen goed samen zijn? Waar komt dat door?
 • Voel je je eenzamer als anderen samen zijn zonder jou? Hoe komt dat? Of: waarom niet?
 • Wat is er nodig om goed samen te leven met de mensen om je heen?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.
Ter verwerking kunnen de leerlingen tekenen en schrijven over wat zij graag alleen doen en wat zij graag samen doen. Gebruik daarvoor eventueel het werkblad onder dezeĀ link.

Verantwoording

Titel: Buurman Brombeer
Schrijver: Ciara Flood
Uitgeverij: De Fontein, Utrecht 2015.

Onderzoeksvraag

Hoe zorg je ervoor dat je niet eenzaam bent?

Startvraag

Wat is het verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn?

Verdiepingsvragen

 • Heb je anderen nodig? Waarvoor?
 • Zou jij graag helemaal alleen zijn? Waarom (niet)?
 • Welke dingen doe je het liefst alleen?
 • Welke dingen doe je het liefst samen?
 • Kun je meer jezelf zijn als je alleen bent, of als je samen met anderen bent? Waarom?
 • Hoe zorg je ervoor dat je niet eenzaam bent?