Aanwijzing voor de gespreksleider

Jeugdliteratuur is een rijke inspiratiebron voor filosofische gesprekken. Andersom zijn gesprekken over boeken een belangrijke motivatie voor het lezen. Onderstaand vind je gespreksvragen die geïnspireerd zijn door het bij deze les aangegeven boek. Je kunt deze vragen natuurlijk ook bij een andere aan- of inleiding gebruiken, of aansluitend bij een boek met dezelfde thematiek.

Het boek als inleiding op het gesprek

Er zijn verschillende mogelijkheden om een boek als startpunt te gebruiken:

  • Lees het boek in etappes voor aan de groep;
  • Lees een fragment voor aan de groep;
  • Vraag één of meerdere leerlingen een boekbespreking voor te bereiden bij het boek;
  • Presenteer het boek en de inhoud als aanbeveling voor het individueel, zelfstandig lezen. Kijk daarvoor ook op Youtube, waar van veel boeken promoties, trailers of besprekingen te vinden zijn.
Beschrijving van het boek ‘Baas van de wereld’ door P. Koolwijk

Ivo en Mila weten niet wat ze overkomt als er een zwerver voor hun neus staat die beweert de baas van de wereld te zijn. Dat Baas niet zomaar een vieze zwerver is begint ze te dagen als ze – achtervolgd door de politie – wegvliegen in een winkelkarretje, in een supersonische ruimte in het riool belanden en erachter komen dat Baas de toekomst kan voorspellen… Voor ze het weten zijn ze betrokken bij een groter plan om de wereld te redden. 

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Denk samen na aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Bestaat er in werkelijkheid een baas van de wereld? Wie is dat? Waarom denk je dat?
  • Heeft de wereld een baas nodig? Waarom (niet)?
  • Wat zou de baas van de wereld moeten doen?
  • Wat zou de baas van de wereld vooral niet moeten doen?
  • Zou jij later baas van de wereld willen worden (als het kon)? Waarom wel of niet?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Laat de leerlingen bij wijze van verwerking eventueel een kort stripverhaal tekenen over de baas van de wereld.

Verantwoording

Titel: Baas van de wereld

Schrijver: P. Koolwijk

Uitgeverij: Lemniscaat, Rotterdam 2016.