Introductie

Bekijk ter introductie de video van het lied ‘Voor alles is een woord’ uit Sesamstraat, te vinden op SchoolTV (link). Of bekijk de video al eerder in de week een paar keer en leer met de groep het mee te zingen.

Begrijpend luisteren

Ga na of de leerlingen het lied hebben kunnen volgen en begrijpen. Stel een paar helpende vragen.

  • Waar zingt Pino over?
  • Ken jij alle woorden?
Gespreksregels

Benoem voor de kleuters bij elk gesprek opnieuw wat de werkwijze en het doel van het filosoferen is, bijvoorbeeld: Er zijn vragen waar we samen over nadenken. We vertellen elkaar in de kring wat we denken. Alle antwoorden zijn goed en iedereen doet mee.

Geef enkele eenvoudige gespreksregels aan.

Onderzoeken

In het liedje van Pino hoor je dat er voor alles een woord is, en dat hij alle woorden kent. Probeer met de groep te onderzoeken of zij voor alles een woord kennen. Neem daarvoor een aantal voorwerpen mee en leg deze in het midden van de kring. Dit kunnen bijvoorbeeld huishoudelijke voorwerpen zijn  Рzoals een garde, een knoflookpers of plumeau Рof gereedschap. Vraag de kinderen of zij het woord van deze voorwerpen kennen. Zo niet, kunnen ze er dan een woord voor verzinnen?

Filosofische vragen

  • Denk je dat er voor alles een woord is?
  • Bedenk je zelf wel eens nieuwe woorden?
  • Kent een baby alle woorden al?
  • Kent een hond of kat alle woorden?
  • Wat vind jij het leukste woord dat bestaat?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting. Zing en dans eventueel nogmaals op het lied ‘Voor alles is een woord’.
Als veel leerlingen een favoriet woord hebben kunnen bedenken, kan de groep ter verwerking tekeningen maken van deze leukste woorden.  Neem kleine blaadjes papier (A6) en houd de opdracht eenvoudig. Schrijf het woord bij elke tekening en verzamel de woorden op het prikbord of de leerwand.