Introductie

Vertel ter introductie de fabel van ‘Het rode kippetje’. Of lees deze fabel voor uit bijvoorbeeld de bundel ‘Het rode kippetje’ (M. Velthuijs, Leopold 2013) of ‘Roodkapje’ (L. Cousins, Leopold 2009). Een digitale versie van de fabel is te vinden op Youtube.

Begrijpend luisteren

Ga na de vertelling kort na of de leerlingen de strekking van het verhaal goed hebben begrepen. Stel eventueel een paar helpende vragen:

  • Waarbij wilde het kippetje dat de andere dieren haar hielpen?
  • Waarom hebben de dieren dat niet gedaan?
  • Hoe vond het kippetje dat?
Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Voer het gesprek aan de hand van (enkele van) de volgende vragen:

  • Waarmee help jij iemand? Is het leuk om iemand te helpen?
  • Heb je ook weleens geen zin om te helpen? Hoe komt dat?
  • Waarom helpen mensen elkaar?
  • Waarmee kunnen grote mensen kinderen helpen?
  • Waarmee kunnen kinderen grote mensen helpen?
  • Kun je ook verkeerd helpen?
  • Hoe zou het zijn als niemand elkaar wilde helpen?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Moedig de leerlingen aan elkaar de komende tijd te helpen waar nodig. Maak eventueel kaartjes waarop de leerlingen teken en schrijven welke hulp zij graag aanbieden, zoals iets uitleggen bij een rekentaak, opruimen na het buitenspelen, uitdelen van het schoolfruit. Je kunt daarvoor gebruik maken van het kopieerblad onder deze link. Verzamel deze kaartjes op het prikbord, zodat zichtbaar is wie je bij welke vraag om hulp kunt vragen.
Kom daar op een later moment nog eens op terug. Lukt het om elkaar te helpen? Is het makkelijk, of soms ook moeilijk?

Verantwoording

Titel 1: Het rode kippetje
Schrijver: M. Velthuijs
Uitgeverij: Leopold, Amsterdam 2017.

Titel 2: Roodkapje
Schrijver: L. Cousins
Uitgeverij: Leopold, Amsterdam 2019.