Opzet

Lees ter introductie van het onderwerp voor uit het prentenboek en filosofeer vervolgens, in de kring, aan de hand van de onderstaande vragen.

Beschrijving van het boek ‘Sara Snufje’ door P. Jones

Sara Snufje was altijd op zoek naar zaken die ze mooier of beter of specialer kon maken. Dan valt er plotseling een vogel uit de lucht. Kan Sara iets voor hem uitvinden waardoor hij weer kan vliegen?

Filosoferen

 • Weet jij al wat je later wilt worden? Doe je nu ook al wat je later als je werk wilt gaan doen?
 • Wat is er nodig om te worden wat je wilt? Moet je daar iets voor doen of kunnen?
 • Moet je ergens goed in zijn om te worden wat je wilt?
 • Moet je doorzetten om te worden wat je wilt?
 • Wat betekent doorzetten? Is dat moeilijk of makkelijk? Waarom?
 • Kun je alles worden wat je wilt?
 • Zijn er ook beroepen die je nooit zou willen?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.
Ter verwerking kunnen de leerlingen zichzelf tekenen zoals ze later willen zijn: bijvoorbeeld als brandweermens, leraar, kunstenaar of kok.

Verantwoording

Titel: Sara Snufje
Schrijver: P. Jones
Uitgeverij: Lemniscaat, Rotterdam 2017.

 

Beschrijving van het boek ‘Van boswachter tot YouTuber’ door A. Kleyngeld

Wat moet je doen om illusionist te worden? En hoe is het om een stuntman te zijn? In Van boswachter tot YouTuber staan zo’n 25 interviews met mensen met een droomberoep. Ze vertellen welke opleiding je voor hun beroep nodig hebt, wat hun baan inhoudt en wat er zo leuk (en minder leuk) aan is. Ze geven slimme tips en verklappen hun geheimen.

Voorbereiding

Bespreek met de leerlingen, verspreid over een paar schooldagen, een aantal beroepen uit dit boek.

Startvragen

Laat de leerlingen als opwarmer de volgende startvragen individueel, op papier, beantwoorden:

 • Welke beroepen staan in jouw top-3? (In het algemeen, niet slechts de beroepen uit het boek).
 • Welk werk zou je absoluut niet willen doen later?

Inventariseer de antwoorden, eventueel op het bord. Zijn de ideeën erg verschillend, of is er een top-3 van de groep te herkennen?

Gespreksregels

Ga met de groep in de kring, leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels.

Filosoferen

Filosofeer aan de hand van (enkele van) de volgende vragen:

 • Wanneer is iets een beroep?
 • Kan iedereen elk beroep leren? Of moet je er talent voor hebben?
 • Als je ergens talent voor hebt, moet je er dan ook je beroep van maken?
 • Kun je worden wat je wilt, of word je wie je bent?
 • Bepaalt je beroep wie je bent?
 • Is het belangrijk om nu al te weten wat je later wilt worden? Waarom denk je dat?
Verwerkingsopdracht

Vraag de kinderen bij wijze van verwerking iemand te interviewen – zoals in het boek – over haar of zijn beroep; liefst iemand met een beroep dat zij interessant vinden. Bereid van tevoren gezamenlijk enkele vragen voor: Wat houdt het beroep in? Wat vind je leukste aan dit werk? Wat is minder leuk? Wat weet bijna niemand over dit beroep; welk geheim kun je erover delen? En hoe kun je het worden?

Verantwoording

Titel: Van boswachter tot YouTuber
Schrijver: A. Kleyngeld
Uitgeverij: Fontaine Uitgevers, Amsterdam 2017.

 

Introductie

Lees ter introductie van het onderwerp het gedicht ‘Ietsenmaker’ (voor heel jonge kleuters) of ‘Echt àlles?’ (voor grotere, meer taalvaardige kleuters) voor uit het prentenboek ‘Later wil ik klein worden’ door J. van Gelder (Condor 2021).

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosoferen

Denk samen na aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

 • Wat voor werk doet jouw vader?
 • Wat voor werk doet jouw moeder?
 • Weet jij al wat je later wilt worden?
 • Weet jij al wat je later wilt maken of doen?
 • Kun je alleen iets worden wat al bestaat, zoals boer, brandweervrouw of meester? Of kun je ook iets worden wat niet bestaat? Wat zou dat zijn?
 • Zou je een heks kunnen worden, of tovenaar, superheld of ietsenmaker? Waarom denk je dat?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting. Speel daarna een kringspel, waarbij een aantal leerlingen om de beurt in de kring uitbeeldt wat zij of hij later wil worden. Kunnen de anderen raden wat het is?

Verantwoording

Titel: Later wil ik klein worden

Schrijver: J. van Gelder

Uitgeverij: Condor, Amsterdam 2021.