Aanleiding

Aanleiding tot een gesprek over betrokkenheid of saamhorigheid kan een intervisiecasus zijn, wanneer duidelijk is dat hierin de essentie ligt van het probleem. Het is dan nodig om te bespreken wat je onder deze waarde verstaat, welke plaats deze waarde inneemt in de organisatie of in het onderwijs en wat er nodig is om meer betrokkenheid of saamhorigheid te bereiken.
Wanneer betrokkenheid of saamhorigheid kernwaarden van de school zijn, is het van belang om deze te onderzoeken om tot een gezamenlijke, bij de school passende definitie en praktijk te komen.

Betekenis van de waarde

Inventariseer welke betekenissen er zijn voor deze waarde en probeer samen tot een eensluidende definitie te komen. Of bespreek, bekritiseer en nuanceer de onderstaande omschrijving:

Betrokkenheid betekent dat je je de belangen van iets of iemand aantrekt. Je beseft en ervaart dat je deel uitmaakt van een groter geheel en dat jouw inspanningen van belang zijn voor de organisatie. Saamhorigheid gaat verder dan betrokkenheid en geeft het gevoel dat je bij elkaar hoort.

In het onderwijs betekent betrokkenheid dat je je verbonden voelt met de school waar je werkt. Waar nodig lever je extra inspanningen in het belang van je collega’s, de kinderen en de ouders. Je doet dat vanuit het gevoel dat anderen ook voor jou klaarstaan. Je vormt samen als school een geheel en streeft dezelfde doelen na.

Positie van de waarde
 • Is betrokkenheid een kernwaarde van de school? Waarom (niet)?
 • Is deze (kern)waarde duidelijk zichtbaar in de school? Waardoor? Waarom niet?
 • Is het een streefwaarde van de school? Waarom (niet)?
 • Is het een license-to-operate-waarde (een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven)? Waarom (niet)?
 • Is het een persoonlijke waarde van (een van) de deelnemers aan het gesprek?
 • Waarom hecht hij of zij belang aan juist deze waarde?
De waarde in praktijk
 • Wat is er nodig om betrokkenheid of saamhorigheid in praktijk te brengen?
 • Wanneer ervaar je meer en minder betrokkenheid? Kan dat verschillen per situatie?
 • Kan er een situatie bestaan waarin de een saamhorigheid ervaart en de ander niet? Ofwel: is saamhorigheid een subjectieve ervaring?
 • Kan iemand zich betrokken voelen, zonder dat dit zichtbaar of merkbaar is?
 • Kun je je alleen voelen binnen een betrokken organisatie? Hoe kan dat?
 • Wanneer vind je het lastig om betrokkenheid of saamhorigheid in praktijk te brengen?
 • Hoe kun je in dat geval toch vasthouden aan deze waarde?