Aanwijzing voor de gespreksleider

Deze les is geschikt voor groepen waarin de leerlingen ervaring hebben met het horen bij verschillende landen of culturen, zoals kinderen van migranten of expats of uit een gemengd huwelijk. Zonder deze ervaring valt het onderwerp van gesprek buiten de belevingswereld van de leerlingen.

Introductie

Lees ter introductie van het onderwerp voor uit het prentenboek en filosofeer vervolgens, in de kring, aan de hand van de onderstaande vragen.

Beschrijving van het boek ‘De grote vijf’ door B. Makatini

Dani logeert bij opa. In zijn huis hangt een schilderij met vijf wilde dieren. “Dat zijn de grote vijf,’ legt opa uit. “Vijf beroemde dieren uit mijn geboorteland. Ik zal je over elk dier vertellen.’

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Denk samen na aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Heb jij familie in een ander land dan Nederland? Of komen je vader of moeder uit een ander land? Welk land is dat? 
  • Ben je weleens in het land van je familie geweest? Hoe was dat? Wat is er speciaal aan dat land?
  • Welk land is jouw land? Waarom?
  • Is het land waar je geboren bent jouw land? Waarom denk je dat?
  • Is het land van je familie jouw land? Waarom (niet)?
  • Kun je bij twee landen horen? Of bij drie? Hoe kan dat? Of: waarom niet?
  • Hebben dieren een eigen land?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.
Ter verwerking kun je met de groep op een landkaart of globe de landen opzoeken waar de landen liggen waarover in het gesprek is verteld.

Verantwoording

Titel: De grote vijf
Schrijver: B. Makatini
Uitgeverij: Clavis, Hasselt (België) 2018.