Aanleiding

Aanleiding tot een gesprek over dankbaarheid kan een intervisiegesprek zijn, wanneer gebleken is dat hierin de essentie ligt van het besproken probleem. Het is dan nodig om te bespreken wat je onder deze waarde verstaat, welke plaats deze waarde inneemt in de organisatie of in het onderwijs en wat er nodig is om meer dankbaarheid te bereiken.
Wanneer dankbaarheid een van de kernwaarden is van de school, is het van belang om deze te onderzoeken om tot een gezamenlijke, bij de school passende definitie en praktijk te komen.

Betekenis van de waarde

Inventariseer welke betekenissen er zijn voor deze waarde en probeer samen tot een eensluidende definitie te komen. Of bespreek, bekritiseer en nuanceer de onderstaande omschrijving:

Dankbaarheid betekent blij zijn met wat je hebt: je leven, je geliefden, je omgeving, je leermomenten.
(L. Kavelin Popov). Dankbaar zijn kan een levenshouding zijn, waardoor het gemakkelijker wordt om te relativeren en zaken in perspectief te zien.

Dankbaarheid kan een motivatie zijn voor het onderwijs: leerkracht is een dankbaar beroep. Door jouw inspanningen zie je kinderen groeien en zich ontwikkelen, het maakt uit wat je doet. Kinderen en ouders zijn dankbaar voor de rol die je speelt in hun leven. Je kunt je dankbaar voelen voor de genegenheid en het plezier die kinderen je schenken als leerkracht, ze zijn aan je gehecht en laten je delen in hun jeugd en enthousiasme.

Positie van de waarde
 • Is dankbaarheid een kernwaarde van de school? Waarom (niet)?
 • Is deze (kern)waarde duidelijk zichtbaar in de school? Waardoor? Waarom niet?
 • Is het een streefwaarde van de school? Waarom (niet)?
 • Is het een license-to-operate-waarde (een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven)? Waarom (niet)?
 • Is het een persoonlijke waarde van (een van) de deelnemers aan het gesprek?
 • Waarom hecht hij of zij belang aan juist deze waarde?
De waarde in de praktijk
 • Wat is er nodig om dankbaarheid in praktijk te kunnen brengen?
 • Is dankbaarheid een emotie of een deugd?
 • Welke dilemma‚Äôs levert deze waarde je op?
 • Kun je alleen dankbaar zijn als het goed met je gaat?
 • Vind je het prettig als anderen jou dankbaar zijn? Waarom (niet)?
 • Wanneer vind je het lastig om dankbaar te zijn?
 • Hoe kun je in dat geval toch vasthouden aan deze waarde?