Aanleiding

Aanleiding tot een gesprek over deskundigheid/vakmanschap kan een intervisiegesprek zijn, wanneer gebleken is dat hierin de essentie ligt van het besproken probleem. Het is dan nodig om te bespreken wat je onder deze waarde verstaat, welke plaats deze waarde inneemt in de organisatie of in het onderwijs en wat er nodig is om meer deskundigheid/vakmanschap te bereiken.
Wanneer deskundigheid/vakmanschap een van de kernwaarden is van de school, is het van belang om deze te onderzoeken om tot een gezamenlijke, bij de school passende definitie en praktijk te komen.

Betekenis van de waarde

Inventariseer welke betekenissen er zijn voor deze waarde en probeer samen tot een eensluidende definitie te komen. Of bespreek, bekritiseer en nuanceer de onderstaande omschrijving:

Als je deskundig bent, heb je kennis van zaken. Je weet veel van een bepaald onderwerp, je hebt je verdiept en expertise opgebouwd. Vakmanschap blijkt uit de vaardigheid om hoog kwalitatief werk af te leveren. Je beheerst je beroep.

Als leerkracht (of leidinggevende in het onderwijs) ben je een duizendpoot: je hebt kennis op diverse gebieden en moet vele competenties beheersen. Je kunt je bekwamen in een bepaald onderwerp binnen je vak en daarin deskundigheid opbouwen. Vakmanschap in het onderwijs blijkt uit de kwaliteit van je leerkrachtvaardigheden: je pedagogiek en didactiek. Je beheerst het beroep van leerkracht doordat je weet wat kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen en vooruit te komen. De eisen die de samenleving stelt aan het onderwijs en de school als organisatie zijn steeds aan verandering onderhevig, maar je vakkundigheid als leerkracht vormt daarbinnen de stabiele kern van je handelen.

Positie van de waarde
 • Is deskundigheid/vakmanschap een kernwaarde van de school? Waarom (niet)?
 • Is deze (kern)waarde duidelijk zichtbaar in de school? Waardoor? Waarom niet?
 • Is het een streefwaarde van de school? Waarom (niet)?
 • Is het een license-to-operate-waarde (een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven)? Waarom (niet)?
 • Is het een persoonlijke waarde van (een van) de deelnemers aan het gesprek?
 • Waarom hecht hij of zij belang aan juist deze waarde?
De waarde in praktijk
 • Waaruit blijkt deskundigheid/vakmanschap in de praktijk?
 • Vind je dat er in het onderwijs (te) hoge eisen worden gesteld aan je deskundigheid of vakmanschap? Waarom (niet)? Waaruit blijkt dat? Wanneer ervaar je dat?
 • Zijn er momenten waarop je onzeker bent over je deskundigheid of vakmanschap? Hoe ga je daarmee om?
 • Heb je voldoende mogelijkheden om je deskundigheid of vakmanschap op peil te houden? Op welke manier?
 • Is het binnen de organisatie nodig om meer deskundigheid of vakmanschap te verwerven? Waarom (niet)? Waaruit blijkt dat?
 • Welke dilemma’s levert deze waarde je op?
 • Wanneer vind je het lastig om deskundigheid in praktijk te brengen?
 • Hoe kun je in dat geval toch vasthouden aan deze waarde?