Aanleiding

Aanleiding tot een gesprek over doelgerichtheid kan een intervisiegesprek zijn, wanneer gebleken is dat hierin de essentie ligt van het besproken probleem. Het is dan nodig om te bespreken wat je onder deze waarde verstaat, welke plaats deze waarde inneemt in de organisatie of in het onderwijs en wat er nodig is om meer doelgerichtheid te bereiken.
Wanneer doelgerichtheid een van de kernwaarden is van de school, is het van belang om deze te onderzoeken om tot een gezamenlijke, bij de school passende definitie en praktijk te komen.

Betekenis van de waarde

Inventariseer welke betekenissen er zijn voor deze waarde en probeer samen tot een eensluidende definitie te komen. Of bespreek, bekritiseer en nuanceer de onderstaande omschrijving:

Doelgerichtheid is werken met een duidelijk doel voor ogen. Je weet waar je mee bezig bent en waarom je doet wat je doet. Al je inspanningen zijn gericht op het bereiken van dit doel. Als je doelgericht bent en je niet laat afleiden, is bijna alles mogelijk en bereikbaar.

In het onderwijs bestaan er verschillende doelen, zoals prestaties, ontwikkeling, welzijn, veiligheid, sociale en emotionele weerbaarheid. Vaak lukt het niet alle doelen te dienen. Besef van de kracht van doelgerichtheid helpt je om keuzes te maken en prioriteiten stellen.

Positie van de waarde
 • Is doelgerichtheid een kernwaarde van de school? Waarom (niet)?
 • Is deze (kern)waarde duidelijk zichtbaar in de school? Waardoor? Waarom niet?
 • Is het een streefwaarde van de school? Waarom (niet)?
 • Is het een license-to-operate-waarde (een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven)?¬†Waarom (niet)?
 • Is het een persoonlijke waarde van (een van) de deelnemers aan het gesprek?
 • Waarom hecht hij of zij belang aan juist deze waarde?
De waarde in praktijk
 • Wat is er nodig om doelgerichtheid in praktijk te brengen?
 • Is doelgerichtheid een vaardigheid, of een karaktereigenschap? Kun je doelgerichtheid als competentie verwerven? Op welke manier?
 • Kan doelgerichtheid spontaniteit of creativiteit in de weg staan? Op welke manier?
 • Kun je teveel doelen hebben om doelgericht te kunnen zijn?
 • Wanneer vind je het lastig om doelgericht te zijn?
 • Hoe kun je in dat geval toch vasthouden aan deze waarde?