9200000036152624

Introductie

Lees ter introductie van het onderwerp voor uit het prentenboek of bekijk de animatie op Youtube.
Als er aanleiding is tot het bespreken van dit onderwerp, bijvoorbeeld het overlijden van een (groot)ouder, leerling of leerkracht, benoem dan ook deze aanleiding en maak een verbinding tussen de gebeurtenis en het boek. Er is overigens geen directe aanleiding nodig voor een gesprek over de dood, juist een gesprek over dit onderwerp zonder aanleiding helpt het thema te normaliseren.

Beschrijving van het boek ‘Kikker en het vogeltje’ door M. Velthuijs

Bij de rand van het bos ligt een vogeltje. ‘Kijk,’ zegt Kikker, ‘kapot. Hij doet het niet meer. ‘Hij slaapt,’ zegt Varkentje. Maar Haas zegt: ‘Hij is dood.’ ‘Dood?’ vraag Kikker. ‘Wat is dat?’

Begrijpend luisteren

Ga na of de leerlingen hebben kunnen volgen en begrijpen waar het verhaal over gaat. Houd in de gaten of er leerlingen zijn voor wie het onderwerp hevige emoties oproept en geef troost als dat nodig is. Accepteer het ook als er weinig emoties bij dit onderwerp zijn (omdat de notie van de dood en het voorgoed missen van een geliefde nog onbekend zijn) en maak het niet moeilijker of gewichtiger dan de kinderen zelf doen. 

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Denk samen na aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Ken je iemand (een mens of dier) die is doodgegaan? 
  • Wat gebeurt er als iemand doodgaat?
  • Waarom gaan mensen en dieren dood?
  • Kunnen planten ook doodgaan? Kunnen dingen ook doodgaan?
  • Kun je blijven houden van iemand die dood is gegaan? Wat voel je dan?
  • Denk je dat de dood bij het leven hoort? Waarom (niet)?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting. 
Schud het onderwerp daarna van je af, door net als Kikker en zijn vriendjes in het boek of de video, een spelletje tikkertje te doen in de buitenlucht. 

Verantwoording

Titel: Kikker en het vogeltje
Schrijver: M. Velthuijs
Uitgeverij: Leopold, Amsterdam 1991.