Workshops, trainingen, studiedagen

Inspiratieworkshops

FILOSOFEREN OP SCHOOL biedt diverse inspiratieworkshops, zoals de workshop Filosoferen tijdens de Kinderboekenweek, Filosoferen met Prentenboeken en Filosoferen en Burgerschapsvorming. Voor scholen en leerkrachten die nog niet filosoferen biedt zo’n workshop handvatten en inspiratie om de eerste stap te zetten. Filosofeer je wel al op school, dan is de inspiratieworkshop een fijne opfrisser om het filosoferen weer goed op de kaart te zetten.

Training Filosoferen op school – de basis

Deze basistraining behandelt de uitgangspunten en voorwaarden voor het voeren van een filosofisch gesprek. De houding van de gespreksleider staat daarbij voorop. Vervolgens gaat het om de essentie van de filosofische vraag en het herkennen van oordelen, veronderstellingen en associaties. De praktische werkwijze in de dialoog en de pedagogiek die hoort bij het voeren van een veilig gesprek in de klas komen eveneens aan bod. De deelnemers ervaren zelf hoe het is om een filosofisch gesprek te voeren. Tot slot worden ze wegwijs gemaakt in de diverse gespreks- en cursusmaterialen op deze website.

Training Filosoferen in de klas

De training Filosoferen in de klas gaat dieper in op het filosoferen met kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen. De rol en houding van de leerkracht als gespreksleider krijgen bijzondere aandacht. Ook de pedagogische kant van het filosoferen in het (passend) onderwijs komt ruimschoots aan bod. De leerkrachten oefenen met het voorbereiden van een filosofisch gesprek aan de hand van het les- en gespreksmateriaal op deze website. In een oefengesprek nemen de deelnemers om de beurt de rol van gespreksleider op zich.

Training Filosofische teamgesprekken

In deze training maken de deelnemers kennis met het filosoferen in de schoolorganisatie. Doel van die gesprekken is om de verbinding met de visie van de school, met de essentie van onderwijs èn met elkaar te versterken. We gaan in op de verschillen tussen groepsgesprekken met kinderen en volwassenen en de implicaties daarvan voor de gespreksleiding. We bespreken op welke manier en rondom welke thema’s of onderzoeksvragen een filosofisch teamgesprek ingezet kan worden. Ook gaan we nader in op afgeleiden van het teamgesprek: socratische intervisie en visieontwikkeling. De deelnemers ervaren zelf hoe het is om een filosofisch teamgesprek te voeren, desgewenst rondom een vooraf door de school gekozen onderwerp. Tot slot worden zij wegwijs gemaakt in de diverse gespreks- en cursusmaterialen op deze website.

Training Onderzoekend oudergesprek

Scholen en ouders hebben elkaar nodig in het (passend) onderwijs. Een goed contact tussen scholen en ouders is niet vanzelfsprekend: verschillende belangen, emoties en overtuigingen spelen daarin mee. Het onderzoekend oudergesprek maakt gebruik van de socratische gespreksleiding, de dialoog en de filosofische vraagstelling om elkaar beter te begrijpen en samen tot inzichten en oplossingen te komen.
In de training Onderzoekend oudergesprek komen de verschillen tussen het groepsgesprek en het één-op-één-gesprek, evenals de verschillen tussen de socratisch gespreksleider en gesprekspartner aan bod. We bespreken praktijkervaringen en zoeken naar passende onderzoekende vragen die in deze context het gesprek terugbrengen naar de essentie. We gaan in op de verschillende posities van scholen en ouders en de gedeelde verantwoordelijkheid. De leerkrachten oefenen met het voorbereiden van een onderzoekend oudergesprek. In een rollenspel doen de deelnemers ervaring op met deze gespreksvorm. Na afloop bespreken we hoe de deelnemers het gesprek hebben ervaren. Tot slot worden zij wegwijs gemaakt in de diverse gespreks- en cursusmaterialen op deze website.

Traject Visieontwikkeling (drie dagdelen)

In een traject visieontwikkeling onder socratische gespreksleiding komt het team in drie bijeenkomsten tot een gezamenlijke vaststelling van kernwaarden, toekomstbeeld en ambities, en kernkwaliteiten. De werkwijze daarbij is een combinatie van socratische dialoog, scenariomethodiek, creatieve brainstorm en coöperatief werken. Deze werkwijze leidt tot een gelijkwaardige inbreng van alle betrokkenen en een realistische, herkenbare uitkomst. Het traject van drie dagdelen visieontwikkeling levert niet alleen een helder omschreven en concreet gedefinieerde visie op, maar dankzij de werkwijze ook verbondenheid met elkaar en met de schoolvisie in de praktijk.

Kosten

Een workshop of training van 1 dagdeel kost € 600,00 (max. 20 deelnemers).

Onbeperkt toegang tot het gespreks- èn cursusmateriaal op de website filosoferenopschool.nl bedraagt voor deelnemers aan trainingen en workshops € 50,00 per gebruiker.

Prijzen excl. BTW.

Neem contact op

Wil je een workshop of training boeken? Neem dan contact op of kijk bij bestellen.

Liever een studiedag op maat? Maak gerust een afspraak om je wensen te bespreken.